Privacy Policy

Wise Up On Waste (heretter “Hjemmesiden”) er administrert av Unilever Food Solutions Norway, Pb. 1, 1330 Fornebu, www.ufs.com (heretter "Utbyderen").

Medlemmene er selv ansvarlig for at sin påloggingsinformasjon forblir konfidensiell og at deres brukerkontoe ikke benyttes av uvedkommende. Unilever er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skader eller følgeskader (herunder uaktsomhet) av noen art i forbindelse med uautorisert bruk av et medlems konto (i den grad loven tillater det).

Ved å registrere seg som bruker av nettstedet, vil alle deltakere anses å ha akseptert og samtykket til overføring av personopplysninger til dataansvarlige for å administrere dette nettstedet. Arrangøren vil alltid kommunisere ansvarlig i henhold til Data Protection Act 1998 og andre selvregulerende restriksjoner.

Generelt bruker vi informasjon som er samlet for å hjelpe oss å forstå hvem som bruker Hjemmesiden vår, og hvordan den brukes. Hvis du er en bruker av Hjemmesiden, kan vi bruke opplysningene til å sende deg en velkomst e-post som ber deg bekrefte ditt brukernavn og passord. Hvis du tillater det, vil vi sende deg elektroniske nyhetsbrev med tilpasset produktinformasjon, nyheter om produktlanseringer , inspirasjon, konkurranser og målrettet tilbakemeldinger.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta slike epost, vil vi gi deg muligheten til å avmelde deg. Vi kan også bruke den innsamlede informasjonen til å sende deg viktige tjenestemeldinger og oppdateringer om Hjemmsiden. Du vil ikke ha mulighet til å stoppe abonnementet på disse tjenestemeldinger og oppdateringer siden de inneholder viktig informasjon som er relevant for bruk av Hjemmesiden.

Vi kan også bruke informasjonen som samles inn fra vår Hjemmeside for å gjøre en statistisk analyse av brukeratferd , for å analysere og vurdere problemstillinger knyttet til matavfall eller for å evaluere og forbedre nettstedet vårt. Vi kan knytte noe av denne informasjonen til personlig identifiserbar informasjon kun til internt bruk.

Vi bestreber oss på å bruke en sikker overføring av informasjon fra enheten til våre servere gjennom teknikk og utstyr, som anses å være standard for bransjen. For å sikre integriteten og konfidensialiteten til den personlige informasjonen du oppgir til oss via internett på det tidspunktet du velger å registrere deg for, eller registrere deg for, våre tjenester eller produkter, bruker vi en Secured Socket Layer (SSL) teknologi for å overføre personlig identifiserbar informasjon via internett til våre servere. Vi sikrer de personlige og identifiserbare opplysninger som du forsyner oss med i servere plassert i kontrollerte, sikre miljøer, beskyttet fra uautorisert adgang, bruk eller modifikasjon. Kun ansatte som trenger tilgang til informasjon for å utføre en bestemt oppgave eller funksjon vil ha tilgang til slik informasjon.

Du har rett til gratis, en gang per kalenderår, etter skriftlig signert søknad rettet til oss, å få opplyst hvilke personopplysninger om deg som vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Du har også rett til å be om rettelse av personopplysninger som vi behandler om deg, i de tilfeller der de er feil og behøver å oppdateres.

Når du oppgir personopplysninger til Unilever i samsvar med ovennevnte, samtykker du dermed til at slik utlevering av personopplysningene dine kan skje.

Bortsett fra det som er oppgitt i denne personvernerklæringen, eller som avtalt med deg, vil vi ikke avsløre informasjon vi samler inn fra deg på Hjemmesiden.

Hvis du har noen ubesvarte spørsmål, vennligst send en e-post til help@wiseuponwaste.com, og vi vil komme tilbake til deg innen 48 timer.