Integritetspolicy

Wise Up On Waste drivs av Unilever UK Limited trading som Unilever Foodsolutions, Unilever House, Springfield Drive och Leatherhead KT22 7RG.

Medlemmar ansvarar själva för att deras inloggningsuppgifter förblir konfidentiella och att deras användarkonto inte används av obehöriga. Unilever ansvarar inte för privata skador, förluster, konsekvenser i form av oaktsamhet eller om medlemmarnas användarkonto används av obehöriga (i den utsträckning som tillåts enligt lag).

Genom att registrera ett medlemskap på Wise Up On Waste godkänner och samtycker användaren till att privat information registreras i Wise Up On Wastes databas i administrativt syfte. Unilever ansvarar för att följa Personuppgiftslagen från 1998 samt andra självreglerande restriktioner.

Generellt så används användarinformationen till att analysera och öka förståelsen för hur Wise Up On Waste används av användarna. Som nyregistrerad användare av Wise Up On Waste samtycker du till att vi får använda din information till att skicka välkomstmail innehållande ditt användarnamn och lösenord. Om du kryssar i "godkännanderutor" får vi skicka elektroniska nyhetsbrev och informera dig om Unilever Food Solutions produkter, tjänster, generell informationen om företaget, anpassade nyheter och riktad återkoppling.

Om du inte vill få våra elektroniska nyheter finns det inställningsalternativ som avregistrerar detta. Vi kan också skicka ut elektroniska nyhetsbrev som innehåller underhållsinformation om Wise Up On Waste. Det är inte möjligt att avregistrera sig som mottagare av denna information eftersom att den innehåller relevant information om ditt användande av Wise Up On Waste.

Din registrerade information kan komma att användas i samband med statistiska analyser av användarbeteenden, analyser och utvärderingar av avfallsproduktion, eller utvärderingar och analyser av Wise Up On Waste. Delar av informationen kan komma att klassas som personlig och på så sätt enbart användas för internt bruk.

Vi strävar efter att överföringen av din information till vår databas ska vara så säker som möjligt genom att använda teknik och utrustning som anses som branschstandard. För att fösäkra dig om att den personliga informationen som du förser oss med när du godkänner ett medlemsskap på Wise Up On Waste hanteras på ett korrekt och säkert sett använder vi en Secure Socket Layer (SLL) krypteringsteknik när din information överförs till vår databas. Vi säkerställer din personliga information som lagras i vår databas genom att förvara våra servrar i en säker omgivning som är skyddad från åtkomst, användning eller ändring av obehöriga. Det är enbart personal som behöver åtkomst till din personliga information i samband med arbetsuppgift som tillåts åtkomst av din information.

Du är berättigad till att få ta del av hur vi använder och hanterar din personliga information en gång per år. Detta är kostnadsfritt och kräver att du skickar in en signerad ansökan till oss. Du har också rätt till att begära att vi uppdaterar din personliga information om den i någon situation skulle vara felaktig.

När du låter Unilever ta del av din personliga information enligt villkoren ovan, godkänner du att din personliga information offentliggörs enligt villkoren ovan.

Bortsett från det som står angivet i dessa Allmänna Villkor eller som godkänns av dig personligen, så kommer vi inte lämna ut någon information som Wise Up On Waste registerade medlemmar tillhandahåller oss.

Vill du veta mer eller känner att någon av dina frågor inte besvarats så kontakta vänligen help@wiseuponwaste.com. Vi svara dig inom 48h.